Özel Yazılım Geliştirme


ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME
Her yazılım bir ihtiyaca hizmet etmektedir. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş programları alarak kullanırlar. Ancak ihtiyaçlar her kurum için aynı değildir. Bir çok etmen ihtiyaçların farklılaşmasını sağlamaktadır. Değişik iş yapış biçimleri, kurum kültürleri, çalışanların eğitim seviyeleri ve bunlara benzeyen bir çok etmen aynı sektörde faaliyet gösteren iki firmanın farklı yazılımlara ihtiyaç duymalarını sağlayacaktır. Bu ihtiyaçlar özel olarak geliştirilen yazılımlar ile rahatlıkla karşılanabilir.

Özel yazılım geliştirme süreci paket yazılımları alıp kullanmak gibi kolay olmamaktadır. Öncelikle yazılım firmaları, yazılım isteyen firmanın ihtiyaçlarını tam olarak tespit edip o ihtiyacı çözebilecek en doğru mimariyi oluşturmak durumundadırlar. Bu süreç yazılım geliştirme süreçlerinin en önemli parçasıdır. Hatalı yapılmış bir analiz geliştirilecek olan yazılımın doğru amaca hizmet edememesi anlamına gelir. O nedenle bu sürece yeterince zaman ayırmak son derece önemlidir.

Yazılım projesinin analizinin ardından doğru teknolojiyi belirlemek son derece önemlidir. Firmanın mevcut sistemleri, projenin dokunacağı farklı masaüstü, web veya mobil yazılımlar ve proje hedefleri detaylı incelenmeli ve teknoloji tercihi bu kriterlere göre yapılmalıdır. Nasıl ihtiyaçlar aynı işi yapan firmalarda değişkenlik gösterebiliyorsa yazılımlarda tüm bu kriterlere göre farklı teknoloji ihtiyaçları içermektedir. Bu aşamalarda verilecek olan doğru kararlar özel yazılım geliştirme hizmetinin başarısını arttıracaktır.

Özel yazılım geliştirme çalışmalarını doğru proje yönetim stratejileriyle birleştirmiş yazılım şirketleri müşterilerine olumlu bir yazılım geliştirme tecrübesi yaşatmaktadırlar. Her başarılı olmuş yazılım projesi arkasına zamanında doğru kararlar vermiş özel insanları almaktadır. Her başarı, yazılıma olan güveni arttırmakta, önyargıları yıkmakta ve hayatı eskisinden çok daha fazla kolaylaştırmaktadır.