Veri Depolama & Yedekleme


Veri Depolama & Yedekleme BACKUP

Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedeklenememesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda firmamız tarafından veri depolama ve yedekleme çözümlerine yönelik her seviyede danışmanlık, kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır.


Geleneksel Depolama Üniteleri

Günümüzde verinin korunması ne kadar önemliyse, bu veriye erişimin sürekliliği de o kadar önem taşımaktadır. Geleneksel depolama ünitelerine kısaca aşağıdaki protokoller ile bağlantı sağlanır.

DAS (Direct Attached Storage) / Doğrudan Bağlı Depolama

Depolama üniteleri, sunucuya doğrudan fiber, SAS kablo ile bağlanır. Ucuz ve performanslıdır. Ölçeklenirliği ve yönetimi sınırlıdır.

NAS (Network Attached Storage) / Ağ Bağlantılı Depolama

Depolama üniteleri ağ protokolleri üzerinden istemci ve sunuculara bağlanır. İş hayatında çalışanların en çok kullandığı depolama türüdür. Görece olarak ucuz ve performanslıdır. Ek yetkilendirme özelliklerine sahiptir.

SAN (Storage Area Networks) / Depolama Alanı Ağları

Depolama üniteleri SCSI protokolleri aracılığıyla sunuculara bağlanır. İhtiyaca göre fiber veya bakır kablo üzerinden FC, FCOE, iSCSI protokolleri ile iletişim sağlarlar. Altyapı maliyetleri NAS ve DAS’a göre yüksektir. Gelişmiş performans, ölçeklenirlik ve Yönetim özelliklerine sahiptir.

Nesne Tabanlı Depolama

Nesne tabanlı depolama geleneksel veri depolama mimarisinin aksine veri bloklarına ilişkili meta verilerin eklendiği, verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde saklanıp erişilebildiği yeni nesil bir depolama çözümüdür. E-posta, medikal veri, ses ve görüntü arşivleme alanlarına uygun çözümler nesne tabanlı depolama sistemleri ile sunulabilmektedir.

Veri Arşivleme

Yedeklenen soğuk verilerin belirlenen arşivleme politikaları doğrultusunda düşük maliyetli ve güvenli arşiv ortamlarına aktarılması ve saklanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda fiziksel teyp yedeklemeleri yapılmalı ve veri merkezi dışındaki güvenli ortamlarda muhafaza edilmelidir. Arşivleme ortamlarında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla tekilleştirme, sıkıştırma teknolojileri kullanılmakta ve bu teknolojilerde daha yüksek değerleri sağlayan ürünler tercih edilmektedir.

Sanal ve Fiziksel Teyp Üniteleri

Veri yedekleme ve arşivlemenin vazgeçilmezleri olan sanal ve fiziksel teyp üniteleri, bütçe, performans ve saklama süresi ihtiyaçlarına göre tercih edilmektedirler. LTO (Linear Tape Open) adı verilen bilgi bütünlüğünün yüksek oranda sağlandığı, yüksek sıkıştırma oranlarına sahip mimari tercih edilmektedir. Bu mimaride cihazlar, iki nesil öncekileri okuyabilir ve bir nesil önceki cihazlara yazabilirler. Örnek verilmesi gerekirse LTO-7 olan bir cihaz LTO-5’ten veri okuyabilmekte ancak yazamamaktadır. Sanal Teyp Üniteleri (VTL) fiziksel teyp ünitelerini yazılımsal olarak taklit edebilmektedir. Bu sayede yedekler fiziksel diskler üzerinde tutulabilmekte ve daha kısa yedekleme ve geri dönüş süreleri elde edilebilmektedir. Sanal Teyp Üniteleri, yüksek sıkıştırma, tekilleştirme ve performans oranlarına sahiptir.

Yedekleme Yazılımları

Yedekleme ve arşivleme süreçlerini yönetebilmek, problem durumlarında dosya bazında ya da ortam bazında geri dönüş sağlayabilmek amacıyla yedekleme yazılımları kullanılmaktadır. Büyük kurumların tüm gereksinimlerine çözüm sağlayabilenler olduğu gibi, bireysel kullanıcının basit yedeklemesine de çözüm sağlayabilecek nitelikte çok sayıda uygulama mevcuttur.