Ağ Ve Alt Yapı


Ağ Ve Alt Yapı NETWORK

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir. Ağ yapısını temel olarak; Ağ Altyapısı, Aktif Cihazlar şeklinde iki bölüme ayırabiliriz.


Ağ Alt yapısı Nedir ?

Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan, Kablolar, Kabinler, Paneller, Prizler, Kablo Kanalları gibi pasif bileşenleri içerir.

AĞ ALTYAPILARI

Günümüzde hızla gelişmekte olan bilgi iletişim teknolojileri, düşük maliyetli, hızlı, yüksek kaliteli bir ağ alt yapısı ihtiyacını beraberinde getiriyor. SU Bilgi Teknolojileri yetişmiş, deneyimli uzman kadrosu ile müşteri odaklı, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunarak, ağ altyapı sisteminin kurulması, yönetilmesi, aktif ve pasif ağ ekipmanlarının birbirileri ile sorunsuz entegre edilmesi, mevcut ağ alt yapınızın son teknolojik çözümlerle yeniden yapılandırılması anlamında anahtar teslim projeler ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.

Yapısal kablolama (utp, fiber optik, telefon, sonlandırma, etiketleme, sertifikalandırma vb.)
Ağ aktifleri (network switch, modem, router vb.)
Kurumsal kablosuz ağlar (şirket içi ve misafir ağları)
Geniş alan ağ bağlantıları (ofisler arası bağlantılar, uzaktan ofise erişim vb.)
İnternet erişim altyapıları

TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPILARI

Günümüzde telekomünikasyon sistemleri BT sistemlerinin bir parçası haline gelmiştir. İletişim ihtiyaçları arttığı için kaliteli altyapılara olan ihtiyaç da artmıştır. Telekomünikasyon sistemlerinin kurum içindeki diğer iletişim sistemlerine entegrasyonu ise adeta bir zorunluluk haline gelmektedir.
SU Bilgi Teknolojileri uzman personeli ile kurum için ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısının kurulması, yenilenmesi ve geliştirilmesi için her türlü hizmeti vermektedir.
Telefon santralleri
IP Telephony & VOIP
İletişim maliyetleri azaltma